Diseño Gráfico por Computación/ 2013 / Cátedra Díaz Cortéz

María Evangelina García Loza
34.224.841
evange_gl@hotmail.com

MARÍA EVANGELINA GARCÍA LOZA

Materias Cursadas:

Diseño Gráfico I - Wolko
Morfología I - Longinotti
Tipografía I - Longinotti
Historia I - Gené
Comunicación I - Arfuch
Medios Expresivos I - Feller
Tecnología Gráfica I - Bernadou
_________________________

Tecnología Gráfica II - Bernadou
Comunicación II - Arfuch
Medios Expresivos II - Feller
Tipografía II - Longinotti